Professional Organizer via WMO

Professional Organizer via WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Iedereen wil graag zelfredzaam zijn en ook blijven. Maar soms is dit niet mogelijk omdat je een lichamelijke en/of geestelijke beperking hebt, of je geen hulp uit je directe omgeving kunt krijgen of omdat je geen hulp kunt betalen.

Je kunt dan bij jouw gemeente hulp aanvragen bij het WMO-loket. Bij het aanvragen van hulp en ondersteuning heb je meestal de keuze tussen een persoonsgebonden budget (PGB) of zorg in natura (ZIN).

Met een persoonsgebonden budget ontvang je een budget, waarmee je zelf hulp en/of zorg kan inkopen. Je bent bij een persoonsgebonden budget zelf verantwoordelijk voor alle administratieve handelingen.

Bij zorg in natura krijg je begeleiding en ondersteuning via zorgverleners waar jouw gemeente een afspraak mee heeft gemaakt.

Heb je een persoonsgebonden budget dan is het mogelijk om rechtstreeks met mij in contact te treden en mijn hulp als professional organizer in te schakelen. Indien we met elkaar aan de slag willen dat sluiten we een Zorgovereenkomst van Opdracht.

Indien je zorg in natura hebt kun je mijn hulp inschakelen via de Gemeente Breda. Ik ben zorgverlener voor deze gemeente voor de WMO. Zij beoordelen of mijn hulp aansluit bij de zorgbehoefte en er zal een gesprek plaatsvinden om dat te bepalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *