Wmo ZIN en PGB

Professional organizing via Wmo

Iedereen wil graag zelfredzaam zijn en ook blijven. Maar soms is dit niet mogelijk omdat je een beperking hebt (ADD/ADHD/ASS/NAH/PTSS), of je geen hulp uit je directe omgeving kunt krijgen of omdat je geen hulp kunt betalen.

Je kunt dan bij jouw gemeente hulp aanvragen bij het Wmo-loket. Krijg je hulp aangeboden via de Wmo dan krijg je een Persoonsgebonden Budget (PGB) of Zorg In Natura (ZIN) toegewezen.

Met een Persoonsgebonden budget ontvang je een budget waarmee je zelf hulp en/of zorg kan inkopen. Je bent bij een Persoonsgebonden budget zelf verantwoordelijk voor alle administratieve handelingen.

Bij Zorg in Natura krijg je alleen begeleiding en ondersteuning van zorgverleners die met jouw gemeente een contract hebben afgesloten.

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Heb je een Persoonsgebonden budget dan is het mogelijk om rechtstreeks met mij in contact te treden en mijn hulp als professional organizer in te schakelen. Indien we met elkaar aan de slag willen dan worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een Zorgovereenkomst van Opdracht.

Zorg in Natura (ZIN)

Heb je Zorg in Natura dan kun je mijn hulp inschakelen via de Gemeente Breda. Door mijn contract met de Gemeente Breda mag ik in de volgende plaatsen cliƫnten helpen; Bavel, Breda, Prinsenbeek, Teteringen, Ulvenhout.

Meer informatie kun je vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank, de website van Per Saldo of bij het Sociaal Team of het WMO loket in jouw gemeente.

Wil je een vraag over Wmo aan mij stellen dan kan dit via het contactformulier.

https://youtu.be/bN_L-M8PN2o